درباره ما

 

مجموعه ی پارت لودر فعالیت خود را از سال ۱۳۵۶ در زمینه واردات و تامین قطعات و لوازم یدکی اصلی ماشین های راهسازی،دریایی و ژنراتور ها آغاز نموده است . اولین رویکرد و مهمترین هدف ما مشتری مداری ، جلب رضایت و تداوم روابط کاری با مشتریان می باشد که برای رسیدن به این مهم ، جز از طریق التزام عملی به اخلاق حرفه ای و انجام معاملات سالم و شفاف میسر نمی گردد . به اذعان مشتریان ،گسترش زمینه کاری مستمر و پیشرفت و موفقیت پارت لودر در طول حدود ۳۷ سال سابقه کاری ، ثمره ی تلاش ما برای رسیدن به این هدف بوده است.

…Know more about Part loader 

Part Loader has begun its activities in 1977, in the import and supply of spare parts for construction machinery , marine and generators .The first and most important goal of our approach is to customer satisfaction and continuing business relations with customers , that to achieve this, except through their adherence to professional ethics and transparent transactions are not possible.To acknowledge clients , expand areas of continuous progress and success over 37 years experience in the Part Loader , is the fruit of our efforts to achieve this goal.
Hoping to be able to stay with authority over the top of our goals.

 

فعالیت های ما

 

Be Sociable, Share!